Egzamin prawa jazy kategorii A

Posiadając prawo jazdy kategorii A mamy mamy możliwość poruszania się motocyklami o dowolnej pojemności. Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do poruszania się motocyklami o pojemności do 125 cm2.

Średni koszt egzaminu

Średni koszt kursu prawa jazdy kategorii A to 1000 zł. Egzaminy teoretyczny oraz praktyczny to koszt 160 zł, wcześniej należy jednak wykonać badania lekarskie (od 50 do 100 zł).

Jakie są wymagania do prawa jazdy kat. A?

Motocyklem kierować może osoba, która ukończyła 18 lat i pomyślnie przeszła egzamin prawa jazdy.


Obsługa techniczna

Na kursie prawa jazdy kategorii A powinieneś nabyć takie umiejętności jak podstawowa obsługa, manewry oraz oczywiście prowadzenie motocykla w ruchu drogowym.

Obsługa motocykla powinna obejmować:
  • sprawdzenie świateł: pozycyjnych, mijania, do jazdy dziennej (o ile motocykl je posiada) oraz drogowych. Przy sprawdzaniu świateł pozycyjnych powinniśmy oczywiście sprawdzić również działanie światła pozycyjnego z tyłu motocykla oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. W motocyklu Hondy światła pozycyjne zapalają się automatycznie po włączeniu zapłonu.
  • sprawdzenie świateł stop – należy je wykonać sprawdzając zarówno hamulec ręczny, jak i hamulec nożny.
  • sprawdzenie stanu płynu hamulcowego – wykonane musi być, gdy motocykl znajduje się w pozycji pionowej. Należy wówczas poprzez wizjer sprawdzić, czy poziom płynu znajduje się ponad wymaganym minimum.
  • stan i naciąg łańcucha – należy podnieść łańcuch i sprawdzić ile wynosi odchylenie. Prawidłowa wartość wynosi około 2 cm.
Kolejnym elementem jest sprawdzenie stanu oleju – podobnie jak sprawdzenie płynu hamulcowego przeprowadza się, gdy motocykl jest w pionie. Z tego powodu najlepiej usiąść na motocyklu, po czym przeprowadzić następujące czynności:
  • odkręcić miarkę oleju i przeczyścić ją szmatką.
  • wyczyszczoną miarkę wkręcić znów do oporu
  • Znów wykręcić miarkę i sprawdzić stan oleju. Powinien on znajdować się pomiędzy minimum, a maksimum.
  • Pamiętajmy: na egzaminie wymagana jest tylko wiedza jak sprawdzić stan oleju, a nie zaprezentowanie tej wiedzy w praktyce.